Startkracht! Krachtig starten als leerkracht in het basisonderwijs!

“Welk professioneel ontwikkelingsinstrument kan beginnende leraren in het Vlaams basisonderwijs bij de start van hun loopbaan ondersteunen opdat ze succesvol kunnen doorgroeien in hun leraarschap?”, was de centrale onderzoeksvraag binnen het Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek Startkracht! aan de Arteveldehogeschool.

We ontworpen in dit onderzoek een instrument dat de beginnende leraar in het basisonderwijs ondersteunt en dat bij uitbreiding inzetbaar is in een continuüm van professionalisering dat start in de initiële lerarenopleiding over aanvangsbegeleiding naar continue professionalisering. Zo wensen we tegemoet te komen aan een belangrijke praktijknood.