Op welke manier kunnen we analyseren, evalueren, en creëren volgens de herziene taxonomie van Bloom meer aan bod laten komen tijdens de lessen Frans van de tweede graad?

Mijn afstudeeronderzoek kadert binnen PWO frameit. Ik doe een ontwerponderzoek bij het tandwiel ‘cognitieve en metacognitieve vaardigheden’  met als onderzoeksvraag: “Op welke manier kunnen we analyseren, evalueren, en creëren volgens de herziene taxonomie van Bloom meer aan bod laten komen tijdens de lessen Frans van de tweede graad?”. Voor dit onderzoek ga ik op zoek naar werkvormen en taaltaken die deze cognitieve processen stimuleren bij de leerlingen. Dit test ik vervolgens uit tijdens mijn stages. Aan de hand van de poster zal ik leerkrachten informeren over de verschillende stappen en resultaten van mijn onderzoek.