Later word ik schooldirecteur!

Scholen die op zoek zijn naar een nieuwe schooldirecteur hebben het moeilijk om kandidaten te vinden. Weinigen staan te springen voor deze job… In ons onderzoek gaan we na hoe leraren basisonderwijs over zichzelf denken als potentieel schoolleider en welke aspecten meespelen in die inschatting. Via vragenlijsten en interviews ver­za­me­lden we data in zeven Vlaamse basis­scholen. Op basis van die data zoeken we via focusgesprekken met betrok­kenen en experts naar een antwoord op de vraag welke acties ervoor kunnen zorgen dat meer leer­krachten basisonderwijs zichzelf beschouwen als potentieel schoolleider. Tijdens het VELOV-congres delen we onze eerste conclusies.