Hoe kunnen we (gedifferentieerde) leerdoelen en succescriteria selecteren, formuleren en optimaal integreren tijdens de grammaticalessen Frans in de tweede graad om het leren en de motivatie van leerlingen te bevorderen?

Mijn afstudeeronderzoek kadert binnen PWO frameit. Ik doe een ontwerponderzoek bij het tandwiel ‘betrokken en gedreven zijn om te leren’ met als onderzoeksvraag: “Hoe kunnen we (gedifferentieerde) leerdoelen en succescriteria selecteren, formuleren en optimaal integreren tijdens de grammaticalessen Frans in de tweede graad om het leren en de motivatie van leerlingen te bevorderen?” Voor dit onderzoek zal ik (een) instrument(en) ontwerpen om leerdoelen en succescriteria op een betekenisvolle en motiverende manier te integreren tijdens grammaticalessen van Frans. Aan de hand van de poster zal ik leerkrachten informeren over de verschillende stappen en resultaten van mijn onderzoek.