Hoe internationaal projectwerk integreren in het (nieuwe) curriculum van je opleiding?

Er worden concrete voorbeelden gegeven van activiteiten waarin digitale competenties, projectmatig werken, internationale samenwerking en vreemde talenkennis zijn geïntegreerd.

Er wordt ook toelichting gegeven over de modules waarin de internationale projecten kunnen worden ingepast, en de uitdagingen die er zijn in de lerarenopleiding om dit te realiseren.

Een student uit de lerarenopleiding van Howest getuigt over zijn/haar internationale ervaring binnen de opleiding.

In de workshop maken de deelnemers kennis met enkele digitale tools die in het project DLAB (www.dlaberasmus.eu) werden ingezet. De deelnemers krijgen inzicht in de werking van een Europees samenwerkingsproject en de leeractiviteiten waarbij verschillende lesdoelen en vakoverschrijdende doelen worden bereikt.