De lerarenopleiding als interimbureau?!

Alsmaar vaker vragen directies uit basisscholen aan de lerarenopleidingen of ze studenten mogen inschakelen in vervangingsopdrachten.

Als lerarenopleiding willen wij graag onze samenwerking met het werkveld versterken. Tegelijk willen we de kwaliteit van de opleiding van de studenten garanderen.

In ons project onderzoeken we met enkele basisscholen, docenten en studenten uit de lerarenopleiding onder welke voorwaarden de lerarenopleiding als ‘interimbureau’ kan functioneren. Vanaf februari brengen we dit ook in praktijk.

In de workshop delen we onze bevindingen uit focusgesprekken en gaan we graag in discussie over een aantal prangende kwesties.